21 maart 2017: de 100ste geboortedag van de Gemeentegiro Amsterdam

De 21e maart is de dag. Het is dit jaar dan precies honderd jaar geleden dat de Gemeentegiro Amsterdam werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan publiceren wij een bewerkte bedrijfsfilm van de GGA, daterend uit 1936. Het is een juweel van een film, die wordt bewaard in het stadsarchief Amsterdam.

De film is als voorlichtingsfilm gebruikt door de toenmalige directeur Keegstra.  De gemeentegiro was toen gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal en de film toont een modern transportsysteem, fotograferen van betaalopdrachten, buizenpost en het maken van de giroboekjes.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de film, de gemeentegiro en het belang hiervan voor de Nederlandse financiële sector. U kunt dat terugvinden op deze site of op de algemene site van Financieel Erfgoed.

Maar misschien heeft u zelf ook herinneringen of materiaal om te delen?

Laat het ons weten via de reactieknop of e-mail voor meer informatie naar: info@financieelerfgoed.nl !

Een stad vol blauwe girobussen

In Ons Amsterdam van Maart 2017 schreef Simon Lelieveldt van Financieel Erfgoed dit artikel over de geschiedenis van de Gemeentegiro Amsterdam. Dit, naar aanleiding van de 100-ste geboortedag die op 21 maart aanstaande valt.

Op die dag publiceren we op deze site, in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam een bewerking van een mooie film uit het stadsarchief over de Gemeentegiro. Het is een film uit de jaren dertig en hij werd gemaakt ter promotie van het betalingsverkeer.

De gemeentegiro: 100 jaar geleden opgericht

In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Gemeentegiro Amsterdam werd opgericht. Bij velen is die vooral bekend door de blauwe girobussen. Maar er is alle reden om dit jaar, op de honderste geboortedag (21 maart) langer stil te staan bij de oprichting ervan.

Wie aan Amsterdam denkt, weet natuurlijk dat hier een imposant financieel verleden ligt. Te denken is aan het eerste aandeel van de VOC, de Wisselbank of de eerste beleggingsfondsen. Minder bekend, maar minstens even imposant zijn de innovaties van de Gemeentegiro Amsterdam. Van blauwe girobus, via giromachtiging tot de eerste pinpas en geldautomaat.

In maart van dit jaar zal in Ons Amsterdam een artikel verschijnen waarin verder wordt ingegaan op ontstaansgeschiedenis en achtergronden van de gemeentegiro. Daarin wordt duidelijk hoe de giro zich na een moeizame en bescheiden start uiteindelijk een plek verworven heeft in de harten van Amsterdammers.

Meer nieuws over de herdenking van de 100-jarige geboortedag van de gemeentegiro volgt later via deze site.

De pinpas en online-geldautomaat werden 40 jaar oud: Gemeentegiro Amsterdam had de primeur

Op vrijdag 16 september 2016 was het zover: het was toen precies 40 jaar geleden dat de Gemeentegiro Amsterdam, op drie locaties de eerste geldkaarten en reguliere online-geldautomaten in gebruik nam voor een breed publiek. Daarmee had de gemeentegiro Amsterdam de Nederlandse primeur te pakken.

Dit moment, een soort Fintech avant la lettre, verdient alleen al vanwege de breder ingezette techniek, haar plek als venster 7 in de canon van het Nederlands giraal betalingsverkeer. Financieel Erfgoed stond er daarom 40 jaar later nog eens bij stil.

Geldkaart

Wij vierden dit moment met betrokken van destijds, geïnteresseerden in de geschiedenis van Amsterdam en tal van deskundigen die nog in het Nederlands betalingsverkeer werken. Tijdens de viering bespraken we de introductie destijds en de ontwikkelingen sindsdien, om te eindigen met een bespiegeling rond de potentie van de blockchain als vervanging van cash.

Op deze Facebook-pagina vindt u meer informatie over het programma en kunt u uw herinneringen aan deze geschiedenis kunt achterlaten. Alle suggesties en verhalen zijn welkom !

De Gemeentegiro Amsterdam op het web: terug van weggeweest

Welkom op de site van de Gemeentegiro Amsterdam !

Hé, de Gemeentegiro Amsterdam, bestaat die dan nog?

Nee, eigenlijk niet meer, maar Financieel Erfgoed houdt de herinnering aan die mooie instelling intact door deze site met verhalen, foto’s, documentatie over alles dat met de Gemeentegiro Amsterdam te maken heeft.

Daarbij maken we ook graag plaats voor uw verhalen en reacties.