In 2017 is het honderd jaar geleden dat de Gemeentegiro Amsterdam werd opgericht. Bij velen is die vooral bekend door de blauwe girobussen. Maar er is alle reden om dit jaar, op de honderste geboortedag (21 maart) langer stil te staan bij de oprichting ervan.

Wie aan Amsterdam denkt, weet natuurlijk dat hier een imposant financieel verleden ligt. Te denken is aan het eerste aandeel van de VOC, de Wisselbank of de eerste beleggingsfondsen. Minder bekend, maar minstens even imposant zijn de innovaties van de Gemeentegiro Amsterdam. Van blauwe girobus, via giromachtiging tot de eerste pinpas en geldautomaat.

In maart van dit jaar zal in Ons Amsterdam een artikel verschijnen waarin verder wordt ingegaan op ontstaansgeschiedenis en achtergronden van de gemeentegiro. Daarin wordt duidelijk hoe de giro zich na een moeizame en bescheiden start uiteindelijk een plek verworven heeft in de harten van Amsterdammers.

Meer nieuws over de herdenking van de 100-jarige geboortedag van de gemeentegiro volgt later via deze site.

De gemeentegiro: 100 jaar geleden opgericht